पत्नी….!!

पत्नी….!!

या मूळे नाहीकीं ती सुंदर आहे,

या मूळे नाहीकीं ती आकर्षक आहे,

या हीं मूळे नाहीकीं ती सर्व ऐकते

राबराब राबतें.

..तर या मूळे कीं तीने, आपलें घर सोडलें,

ओळख मोडलीं, आई वडील सोडलें ,

भाऊ बहीण सोडलें,

एव्हढेच काय आपले नाव आडनाव सोडलें…

!

एका शब्दावर, अपरिचित व्यक्तीवर,

बाकी म्हणतात म्हणून,

स्वतःला मंगळसुत्राच्या बंधनात

बांधून घेतलें आयुष्यभरासाठी…!

म्हणून ती श्रेष्ठ आहे…..!!!

रघू देशपांडे , नांदेड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page